ประกาศปิดเรียนด่วน หลังครู นักเรียนติด CV-19 กว่า 700 กว่าคน

วันที่ 7 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 11-19 ก.ค. 65 โดยระบุว่า ตั้งแต่เปิดเรียนมา 8 สัปดาห์ การแพร่ของในโรงเรียนนั้น ปรากฏว่า พบนักเรียน และบุคลากร ติดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ มีนักเรียนติด 688 ราย และบุคลากรในโรงเรียน ติดไป 70 ราย (ข้อมูล วันที่ 5 ก.ค. 65)

แม้โรงเรียนจะมีมาตรการปิดห้องเรียน 5 วัน สำหรับห้องที่มีนักเรียนติดมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียน เพื่อควบคุมการแพร่ ซึ่งได้ผลน่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ยังพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ยอดผู้ติดยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลถึงผลกระทบต่อการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียน และบุคลากรจำนวนหนึ่ง ต้องพักรักษาตัวที่บ้าน ดังนั้น โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 11-19 ก.ค. 65 ดังนี้

1. วันที่ 11-12 ก.ค. 2565 ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับขั้น ทุกหลักสูตร รวม 2 วันทำการ

2. วันที่ 13-17 ก.ค. 2565 หยุดพิเศษตามประกาศของทางรัฐบาล

3. วันที่ 18-19 ก.ค. 2565 ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับขั้นทุกหลักสูตร รวม 2 วันทำการ เพื่อเป็นช่วงสังเกตอาการหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษ และจะเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดพิเศษดังกล่าวจะเป็นเวลาที่นักเรียนได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัว และอาจมีการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ในโรงเรียนหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการพิจารณาทบทวนยกเลิกแผนการเดินทาง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอความร่วมมือในการป้องกันตนเองของนักเรียนและท่านผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษ

ส่วนทางโรงเรียนนั้นได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยจัดให้มีการพ่นในทุกห้องเรียนทุกวัน รวมไปถึงการลดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่มีการรวมกลุ่ม และกวดขันให้ทุกคนเข้มงวดต่อมาตรการป้องกันและควบคุมดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ครูทุกคนจะกำชับนักเรียนให้ปฏิบัตินตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง สำหรับการส่งผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK นั้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้

1. งดส่งผลตรวจในวันอาทิตย์ที่ 10 และวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

2. ให้ส่งผลตรวจ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.และครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.