ลำปาง ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันมีราคาแพง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความลำบาก ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น รายได้ลดลง มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เล็งเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชน จึงได้นำนำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านป่าแลว, บ้านนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวันนี้ เวลา 13.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอกพันธดนย์ ทวีคำ พร้อมด้วยคณะ  ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อช่วยเป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ อุปโภค บริโภค และน้ำดื่มสะอาด เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ   จำนวน 5 ครัวเรือน  ดังนี้

1.นางวิไลวรรณ รัตนพิทักษ์ บ้านนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2.นายอนุวัชธ์ เหมยปัน ชุมชนป่าแลว 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.นางน้อย สมวงษ์ ชุมชนป่าแลว2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

4.นางทองเหรียญ ก๋าทอง ชุมชนป่าแลว 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

5.นางยอด ณ ลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้ง ที่หน่วยทหารในพื้นที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และนำถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เข้ามามอบให้แก่ผู้เดือดร้อน และแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่การเดินทางยากลำบาก แต่ทางมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ฯ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าในเขตท้องที่ของจังหวัดลำปาง ยังคงมีชาวบ้านในหลายพื้นที่จำนวนมาก ได้รับความลำบาก ขาดรายได้ ไม่มีเงินเพื่อจะนำมาใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะครัวเรือนผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการด้อยโอกาส ในนามของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นอย่างมาก ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งทุกส่วนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบสับปะรดให้แต่ละครัวเรือนดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ชาวบ้าน กล่าวว่า “วันนี้ดีใจมากเลยค่ะ พูดไม่ถูกเลย มีความสุขมากค่ะ”

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวว่า ” วันนี้นะครับ ทางมณฑลทหารบกที่ 32 เราได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ พร้อมกับศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลพระบาทอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การร่วมมือกันก็เป็นสิ่งที่เรา  คือ ต้องการจะเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในห้วงสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำมันของโลกและในประเทศไทยด้วยก็มีราคาแพงขึ้น ก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก ทำให้กลุ่มเปราะบางต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาช่วยเหลือในวันนี้ ก็เป็นการลดรายจ่ายได้ส่วนหนึ่ง โดยการนำข้าวสาร อาหารแห้ง สับปะรด ของเมืองลำปาง น้ำและผ้าห่มนะครับ มาช่วยเหลือ โดยเฉพาะเป็นความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางทหาร การไฟฟ้าแม่เมาะ และศูนย์ช่วยเหลือของตำบลพระบาท อสม. เจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็งมากครับ ก็อยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายนั้นเราเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ขาดโอกาสให้เขาสามารถบรรเทา แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ในห้วงสถานการณ์ปัจจุบันครับ”

ท้ายนี้ทางด้าน นายกิตติพจน์ วงศ์ศรี รองประธานศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลพระบาท ได้กล่าวว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ผบ. มทบ 32 ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทีมงานเรา มาร่วมลงพื้นที่กับเรา เราดีใจนะครับที่ได้มีเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับเหล่าทหารนะครับ วันนี้เราไปทั้งหมดจำนวน 5 จุดครับ แต่ละจุดก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงคนยากไร้แล้วก็มีผู้พิการ ทหารหยิบยื่นมาช่วยเรา ถึงแม้จะเป็นอะไรไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็เป็นสินน้ำใจ ในยามยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี ยุคโควิด ดีใจนะครับที่ท่านได้เห็นความสัมพันธ์กับเรา ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับกับ ผบ.มทบ. 32 และเหล่าทีมงานทหารที่มาช่วยเหลือเราในวันนี้ครับ ขอบคุณมากๆครับ จากใจศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลพระบาทครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.