មិន​អាច​នៅ​បាន Anna បាន​ប្រកាស​ចូល​និវត្តន៍​ពី​វិស័យ​កម្សាន្ត។ បានផ្លាស់ទៅអាមេរិកអស់មួយជីវិត

Anna ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពសិល្បៈ។ ថ្ងៃនេះនៅអាណា ចេញ​មក​ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​ភ្លាម​ព្រោះ​តែ​អាណា ខ្ញុំ​សុំ​លា​ឈប់​ពី​វិស័យ​សិល្បៈ​អស់​មួយ​ជីវិត ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចង់​ចេញ​ទៅ​រស់​នៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ចង់​ចេញ​រកស៊ី​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព ហើយ​ថ្ងៃ​នេះ អាណា​បាន​លា​ឈប់​ពី​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៨។ វគ្គដំបូងរបស់ Anna នឹងចេញនៅខែកញ្ញា។ ប៉ុន្តែ​ច្រក​ចេញ​នេះ​ជា​ច្រកចេញ​ដោយ​ខ្លួនឯង​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​បាញ់​ទេ​។

តាំងពីរឿង Friends, Watermelon, Anna Down ខ្ញុំ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ខ្ញុំ​រង​ការ​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ដោយ Bluely ពី​ព័ត៌មាន​របស់​មិត្តភ័ក្តិ​របស់​ខ្ញុំ Watermelon ម្សិលមិញ KFC ត្រូវ​បាន​នាំ​មក​ជូន​មិត្តភ័ក្តិ​របស់​ខ្ញុំ Watermelon ដូច​ជា Watermelon ជាមួយ​ម៉ាក់ និង Bang Jack។ Anna សារភាពថានាងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីទូរស័ព្ទ។ ប៉ុន្តែវាមិនពិបាកស្មានទេ ដោយទទួលស្គាល់ថា Bang Jack ហៅ Anna ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានអញ្ជើញ Anna មកញ៉ាំអីហ្នឹង។

ប្រកាសបែបនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.